Het seizoen 2021-2022


En ook 2021-2022 baart ons als club zorgen. Sponsors aan boord houden bleek de voorgaande periode niet evident. Onze klassieke fondsenwervingsactiviteiten vielen in het water. De overheid besliste om het verenigingswerkersstatuut te schrappen wat extra kosten oplevert voor de club …


Om de begroting op termijn in evenwicht te krijgen berekenden we dat een verhoging van de lidgelden met gemiddeld 5% noodzakelijk is.


We vinden alleen dat het daar niet het goede moment voor is.

Het bestuursorgaan besliste om de lidgelden naar volgend seizoen niet te verhogen.


Meer nog, voor de categorieën die het zwaarst onder de corona-maatregelen geleden hebben wordt uitzonderlijk voorzien in een compensatie op het lidgeld voor 2021-2022. Voor ruim de helft van het aantal aangesloten spelers en speelsters voorzien we een korting van 25% tot 50% op het lidgeld.


In bijlage kunt u de volledige nieuwsbrief raadplegen.
Download hier de nieuwsbrief.