Half juli starten we terug met de trainingen. Even later komen er ook al vriendschappelijke en bekerwedstrijden
aan. En begin september start de competitie. Het protocol van Voetbal Vlaanderen laat het
gebruik van de kleedkamers weer toe. Toch willen we geen risico nemen. Daarom maken we een aantal
afspraken.

Vanaf half juli starten we terug op met kleedkamers maar zonder douchegelegenheid na de trainingen.
Voor de wedstrijden kunnen de douches wel gebruikt worden mits volgende afspraken

- De kleedkamer moet na de wedstrijd zo snel mogelijk ontruimd worden. We voorzien daarvoor een
totale termijn van maximaal 30 minuten na het affluiten van de wedstrijd.

- Na die 30 minuten zet de technische staf de ventilatie gedurende 30 minuten op een veel hoger
toerental. Zo verdrijven we eventuele aerosolvorming. Maar op dat ogenblik zal het minder
aangenaam vertoeven zijn in de kleedkamers.

- Die periode van 30 minuten met verhoogde ventilatie kan gebruikt worden om de kleedkamer te
reinigen met het oog op een volgende groep die ze gaat gebruiken. Let vooral ook op alle
contactoppervlakken: banken, klinken, schakelaars

- Pas daarna kan de kleedkamer door een volgende groep gebruikt worden.

Vanaf 1 augustus kunnen onder dezelfde voorwaarden de douches ook terug gebruikt worden na de
trainingen … maar we weten allemaal hoe snel het kan veranderen. Hou je dus klaar voor gewijzigde
afspraken indien COVID ons daartoe verplicht.