Wat te doen bij een blessure?

Een hard contact in de wedstrijd, een ongelukkige val, een misstap op training … elke speler krijgt wel eens te maken met een blessure.
Het genezings- en revalidatieproces is het allerbelangrijkste.
Niemand staat graag lang aan de kant.
Gelukkig zijn we ook verzekerd voor de sportieve risico’s bij het voetballen. We lichten even de administratieve stappen voor de verzekeringsaangifte toe.
Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt, ter plaatse of later thuis, bij de dokter of in het hospitaal.
  • Vraag dadelijk aan de afgevaardigde de ongevalsaangifte KBVB/Voetbal Vlaanderen. Dit is ook te downloaden op de site, onderaan dit artikel.
  • Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte KBVB/Voetbal Vlaanderen (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf zo volledig mogelijk de voorkant in. Vergeet hier zeker niet het ziekenfondbriefje te bevestigen op voorziene plaats.
  • Bezorg het document binnen de week na het ongeval op de club, eventueel via de afgevaardigde.
  • De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen.
  • Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u via brief op de hoogte gebracht van te volgen procedure.
  • Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.
Belangrijk om weten (lees ook in detail in de KBVB/Voetbal Vlaanderen procedure ongevalsaangifte):
  • Voor de terugbetaling door de KBVB/Voetbal Vlaanderen geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
  • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
  • De KBVB rekent een franchise van 10 € per dossier.
  • De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB/Voetbal Vlaanderen de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
  • De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd). 

Speciale aandacht:

  • Laattijdige en onvolledige aangiften worden geweigerd door de KBVB/Voetbal Vlaanderen.
  • 2 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van herstel werd ingediend.
  • Kiné-behandelingen dienen vooraf te worden aangevraagd.
  • De facturen dienen eerst betaald te worden door de speler. Voor de terugbetaling dient de tussenkomst van het ziekenfonds (origineel) bezorgd te worden samen met de andere originele betalingsbewijzen.
  • Indien ernstig genoeg: vragen om dit te vermelden op het scheidsrechtersblad.

Let op! Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden!

Download hier het ongeval formulier